Землевеж

Светът и България в числа от достоверни източници, представени по достъпен начин

Facebook Logo Vector
蓝白领英社交媒体icon
Telegram
Twitter Logo

Последвайте Землевеж в социалните мрежи, където редовно се появява ново образователно съдържание!

за мен

Землевеж е независим личен проект за анализ на важни обществени теми през призмата на суровата информация. Главната му цел е да вдъхновява за размисъл над въпросите, които засяга. Дейността му се води в социалните мрежи, където може да достигне до повече хора и вече се следва от общо над 15 хил. души.


Зад него стои Иван Люцканов - на 28 години, завърнал се в родната си Варна от Мюнхен, с образование по икономика и интерес към езиците, историята и космоса.

изборен атлас

Местните избори в България са от първостепенна важност, макар интересът към тях да остава традиционно нисък. Широкият спектър от данни за 265 общини се оказва непривлекателен и твърде сложен за повечето медии, предоставящи само повърхностен анализ на резултатите.


Землевеж създава редица различни карти по данните от ЦИК за местните избори, представяйки победителите, активността, невалидните бюлетини и дори резултатите по квартали и адреси в София.

Bulgaria map illustration

препоръчително през десктоп

инфографики

Землевеж анализира данни от официални източници като НСИ, Евростат, МВФ и други, а после ги представя под формата на опростени инфографики. Така могат да се осмислят бързо и са по-подходящи за хора без подготовка по статистика.


Едно изображение струва колкото хиляда думи и се оказва подходящо за забързания днешен живот с кратък капацитет на вниманието. Инфографиките засягат стопански, демографски, образователни, политически, здравни и много други теми.

проекти

Настрана от инфографиките, Землевеж участва в образователни програми за младежи и възрастни, както и в проекти за борба с дезинформацията. Те са с фокус напр. върху работата с данни, подобряването на градската среда или осигуряването на прозрачност в политиката.


Землевеж често си партнира с други граждански инициативи, чиято цел е по-висока обществена осведоменост. България е пълна с будни млади дейци, носещи ключа за по-добро бъдеще!

в медиите

През годините Землевеж е привличал вниманието на различни медии, които са публикували негови анализи или са канели създателя му за коментари върху важни обществени теми. През 2021-22 Землевеж има картко ежеседмично предаване по БНР - Варна, а негово разследване оборва главни точки на руската дезинформация в България.

Последни изяви

  • Беседа за информативна дейност през соц.иални мрежи за Европейската Комидия
  • Workshop: Онлайн дезинформация
  • Младежка академия за добротворци към UNESCO
  • Беседа за работа с данни към проект на Европа Директно
  • Лекция за устойчива мода и бранша в България към AEGEE
  • Интервю с кандидат-кмет на Варна за местните избори

свръзка

Землевеж е насреща за въпроси или препоръки по работата си, предложения за сътрудничество или покани за различни смислени изяви.


Изпратете кратък имейл с нужната информация и ще получите обратна връзка възможно най-скоро!