За доброволци

Землевеж отваря начинанието за доброволци, които да се включат в представянето на света и България по достъпен начин. Повечето обществени въпроси могат да се отговорят еднозначно и разумно със статистически и научни заключения, използвайки числа и факти. Трудът на хора, желаещи да помогнат в търсенето на отговори по настоящите теми от общественото пространство, ще помогне за облагородяването на дебата по тях. В свят без знания лъжите покълват лесно. Целта на Землевеж е да запознава всекиго с нужното за изграждането на собствено справедливо мнение.

Делото има нужда от доброволци с различни умения – най-вече в работата с източници, търсенето и обработката на данни, изобразяването им, писането на статии, връзките с обществеността, разпространението на идеята и изграждането на по-обстойна онлайн платформа. Разбира се, покрай работата по Землевеж човек научава много – както за света около нас, така и за боравенето с данни и графики. Ако сте любопитни да опитате и бихте отделили малко време за някоя от задачите в горното описание – пишете! Ще се радвам да се запознаем и да обсъдим необвързващо дали можем да сме си полезни.

Напишете долу с какъв принос бихте искали да участвате в Землевеж и защо смятате, че ще сте добри в тази сфера. Ако имате други идеи – споделете ги!