Изборна задача

“Магаре да бях вързал за депутат, щяха да го изберат.”

Б. Б.

Приликите с реални лица, институции и събития са въображаеми.

Няколко черни капки се разляха по порцелановата чинийка. Ръката му трепереше, когато повдигна кафето, за да отпие. Имаше още поне половин час до срещата и той чакаше в едно кафене в глухата пресечка зад булеварда. Първо беше избрал да чака на ъгъла срещу сградата, но се уплаши да не би да го наблюдават. Затова се беше преместил тук.

Повечето хора не знаят с какво се занимава Държавната комисия по национална сигурност. Затова той беше дълбоко смутен, когато получи покана за разговор именно от нея. В такива моменти всеки започва да прехвърля наум многобройни спомени, в които му се привиждат всевъзможни престъпления, които е извършил. Колкото и да се стараеше да успокои нервите си, това не му се удаваше. Той не знаеше защо са го привикали.

След няколко минути, които му се сториха по-дълги от век, той плати и от страх да не закъснее се упъти към входа на Комисията. Пред сградата неохотно провери часа и почака малко на студа, за да не подранява прекалено. Накрая влезе, премина охраната и стигна до показания му офис. Там го поканиха любезно и той влезе в мрачна голяма стая, обилно претрупана с декоративни растения, задъхващи се зад дръпнатите щори. Един мъж с очила бавно изхлузи корема си измежду стола и бюрото, стана и му подаде ръка.

– Здравейте, господин Константинов. Благодаря, че дойдохте. Сядайте! – и посочи към креслото срещу бюрото.

Господин Константинов седна и усети как започва да се поти под палтото си, което не посмя да съблече. След като измънка “здравейте”, тъй събра смелост да попита:

– Защо съм тук?

Най-сетне щеше да получи отговор. Скри ръцете си, които отново трепереха, под бюрото и се взря в събеседника си. Той се окашля и започна разговора.

– Следите ли политиката?

– Да, разбира се… Аз съм нещо като политик.

– Тогава знаете, че с ниската избирателна активност всеки глас има все по-голяма власт да промени,… не, да провали курса на държавата?

– Да, за съжаление…

– Тогава слушайте. Ще ви разкажа нещо, което още не знаете. На влизане подписахте един лист, че ще мълчите за това, което чуете тук. Ако не мълчите, ще ви стъжним живота.

Господин Константинов преглътна и кимна. Другият продължи:

– Демокрацията не е създадена за народ от тъпаци. В първите демокрации тъпаците просто не са гласували и всичко е било добре. При нас се случва точно обратното и експериментчето с демокрацията се проваля. Крайно време е да се намери решение и ние го намерихме.

– Какво имате предвид?…

– Не ме прекъсвайте! Решението вече са го измислили – трябва да ограничим гласуването на тъпаците. Без техните гласове страната ще изглежда по друг начин. Това няма да стане бързо, но идните избори след няколко месеца са отлична възможност да започнем.

– Ще ограничите правото на глас за изборите?!…

– Тихо, бе! Не. На тези избори ще направим друго. Според вас как да отсеем глупавите хора?

– Ами… Нека поне не гласуват тези, незавършили гимназия. И аз винаги съм си мислел за това!

– Глупости! Пълно е с хора с дипломи, които си сричат името и едвам пишат. Дипломите вече не значат нищо – дотам сме я докарали!

– Има нещо такова за съжаление. А тестове по интелигентност?

– Знаете ли колко ще струва да тестваме всички и къде ще ги гоним!? Те на матурите не отиват, а камо ли на тест за интелигентност. Обмисляхме го, но намерихме по-сигурен начин. Всичко ще стане на изборите, безплатно за нас.

Агентът с очилата млъкна с изпитателен поглед, но господин Константинов не искаше да каже нищо – чакаше с нетърпение прозрението. Тогава агентът се почеса по корема и продължи. 

– Искаме да се кандидатирате с програма, която ние ще ви дадем. Тя ще е пълна с невъзможни, абсурдни твърдения и очевидни лъжи, на които никой здравомислещ човек не вярва. Ще ви дадем и средства за мащабна реклама, така че програмата да стигне до всички. Нямайте грижи. След това ще следим внимателно кой гласува за вас…

– Но вотът е таен – възрази господин Константинов, – как ще разберете кои са тези хора?

– За следващите избори планираме и нова изборна система – ще можем електронно да проследим кой за кого е гласувал. Не берете грижа за това… Вече е подготвена и промяна в Закона, с която дадени граждани да могат да се лишават от право на глас. Гласувалите за вас идиоти няма да могат повече да развалят демокрацията ни занапред.

Господин Константинов остана озадачен. Той винаги беше смятал, че не е правилно всеки да гласува и да определя бъдещето на всички, включително и неговото. Не всеки има достатъчно ум, за да разбира как е устроено обществото. И все пак… Това, което предлагаше Комисията, беше чудовищно. Всъщност беше изненадващо, че такъв план се оказваше не просто приложим, а и отдавна подготвян от самата държава. 

Преди да осмисли идеята, той се разтревожи за ефекта, който такава кампания щеше да има върху образа му сред приятелите и семейството му. Много щяха да го намразят, а из цялата страна дори съвсем непознати щяха да злословят срещу него. Понечи да пита:

– А ако откажа?

– Ще ви стъжним живота. Повярвайте ми, имаме нашите способи да го направим. Проучихме профила ви и с вас операцията има най-голям шанс да успее. Вашето политическо движенийце и без това няма какво да губи. И ще повторя – не може да кажете на никого, че програмата ви е измама. Ако някой се усъмни в това и без да сте му казали, също ви чакат проблеми. Сега тръгвайте, по-късно ще ви изпратим подробностите.

Беше обяд. Докато господин Константинов излизаше, чу как агентът се обади на някого и заповеднически предложи къде да се нахранят. Чак на излизане от сградата избранникът прозря какво се беше случило. Бяха му съобщили, че пред него стои може би най-важният шанс в живота му. Но шанс за какво?…

+++

Комисията не беше излъгала. Изпрати подробни инструкции за воденето на политическа кампания, както и описание на самата програма, с която движението на господин Константинов трябваше да издири и прелъсти недостойните за участие в демокрацията. Още щом един мним куриер мълчаливо му остави обемен вързоп с документи, той се зае да ги прелисти. След като ги прочете веднъж, той се ужаси. Препрочете ги и това само засили страха му. Стори му се невъзможно да накара някого да повярва в тях. А ако не успееше, Комисията щеше да хвърли вината върху него.

Програмата разказваше за тайни конспирации, целящи поробването на страната. Разкриваше неминуеми външни планове за грабеж на националните съкровища. Обясняваше, че болестите не съществуват, а са само лъжа на здравните корпорации с цел печалба. Доказваше, че злонамерени властелини поставят в народа чипове и променят техните гени. Изобличаваше самолетите, пръскащи отрова, за да намалят населението. Предлагаше създаването на лагери, в които да се заключват противници на държавата. Обвиняваше досегашните обществени ценности в упадък. Изискваше нови войни. Описваше нови съюзи с чужди тирани. Обещаваше щедро повече, отколкото дори въображението можеше да поиска. 

По уречения в инструкциите начин господин Константинов сподели опасенията си с Комисията и я помоли да смекчи програмата. Отговорът дойде безотложно с кратко отрицание и обосновка – трябва пълна сигурност, че гласувалият за програмата наистина е неспособен на здрава мисъл. Иначе Законът би минал по-трудно.

За щастие господин Константинов успя да убеди няколко души искрено да се заемат с кампанията и дори да повярват в съдържанието ѝ. Те се трудеха с истински хъс, търсейки неуморно още последователи. Комисията не беше излъгала и за друго. Движението получи неограничени средства да разпространява идеите си. Не след дълго плакати, телевизионни предавания и онлайн реклами погребаха ежедневието под убедителната си натрапчивост. Всеки обикновен човек чу, видя и разбра какво казваше програмата. 

Естествено, много ѝ се смееха, но това далеч не бяха всички. Като добър оратор, господин Константинов обикаляше страната и държеше пламенни речи в защита на доводите си. Откри, че човешкият разум може да облече всяко твърдение в маска от логика. Все повече хора се вслушваха, медиите му даваха трибуна дори безплатно, а с течение на времето той ставаше все по-убедителен. Мнозина произнасяха името му с благоговение и безрезервна вяра. За семейства от всякакъв произход, професия и образование, той стана лъч надежда, макар и бъдейки само мираж.

За жалост много верни другари, които имаше и ценеше още от детството си, го бяха напуснали с презрение, клатейки глава. Съвестта го гризеше, спеше зле и се оказваше обграден с все повече неразумни фанатици, които всъщност презираше. Най го болеше, когато между другото успяваше да убеди някой близък във фалшивата си правота. Всекидневно превръщаше свои уж разумни приятели, роднини и съседи в безумци, съзнавайки с болезнена яснота, че в неговите отношения с тях път назад нямаше.

В денят на изборите господин Константинов се събуди късно. Отвори прозореца и тръпките от мразовития вятър навън го разведриха. Отиде в банята и щедро насапуниса лицето си, за да се избръсне. После дълго избира ризата, която да облече. Разхлабваше и завързваше наново вратовръзката си неколкократно, докато остана доволен от възела. Знаеше, че медиите ще го очакват, когато подава гласа си. Наметна връхната си дреха, заключи вратата зад себе си и излезе на улицата.

Само след няколко крачки до него изскърца спираща черна кола. Стъклото и се свали и през него му махна Агентът с очилата. Недвусмисленият жест го накара да влезе и колата потегли. Пътниците не отговориха на плахото му “добро утро” и всички се возеха безгласно, докато колата не спря пред сградата на Комисията. Едва когато Агентът настани с поглед госта си в креслото пред бюрото и затвори вратата зад тях, тайнственият служител на реда произнесе силно и натъртено:

– Добра работа! Дяволски добра работа! – подсмихвайки се от удоволствие. 

Коженото кресло изскърца, когато господин Константинов се размърда в него. Той понечи да отговори, но беше спрян от нов изблик на Агента:

– Как да не ви благодари човек! Гледах ви лично всеки ден по телевизията – ако не знаех какво говорите, щях днес със сигурност да гласувам за вас! Нашите експерти следят всички пунктове за гласуване, ще хванем всеки, който е повярвал на глупостите ви!

Господин Константинов се смути и първо се срещна с дилема – да признае ли угризенията си, че нарочно е завличал в конспирацията съвсем нормални хора, които не заслужават да губят правото си на глас? Преди да вземе решение, домакинът му продължи: 

– Обсъдихме и молбата ви да смекчим програмата, но трябваше да я отхвърлим. Сигурно е било трудно за вас да разказвате всичко това, но не е било напразно. Вижте – подготвяхме програмата в течение на месеци. Свързахме се с най-изявените учени, икономисти и тайни служби по света, за да я създадем. Платихме на всички прескъпо, за да ни предоставят твърдения, които не само със сигурност са грешни, но и могат да се разпознаят като такива от всеки здравомислещ човек. Благодарение на показанията и приноса на всички тези експерти можем да използваме резултата от изборите като доказателство за промяната в Закона, която отдавна ни трябва. Поне няколко Нобелови лауреати ще се закълнат, че всеки, гласувал за вас, трябва да е клиничен идиот!

Агентът се беше задъхал от монолога си. За да се успокои, той замълча, отвори със замах едно чекмедже и извади от него кутия бонбони. Измърмори няколко пъти, докато се опитваше неуспешно да разкъса целофана ѝ с нокти. Накрая успя, отвори кутията, отлепи няколко парчета шоколад от подложката им и ги лапна наведнъж. Дъвчейки, той предложи и на господин Константинов, повече с жест, отколкото с думи, и побутна кутията с няколко пръста към него.

През това време господин Константинов преживяваше вътрешна борба, от която очите му незабележимо се бяха просълзили. Съвестта му се пробуди отново и той съжали за всички приятели, чието доверие беше предал и беше загубил завинаги. Опита и да се успокои – в крайна сметка просто беше изпълнил поставената задача в служба на демокрацията. 

За да потисне напливащите чувства, той посегна към бонбоните в кутията. Пръстите му трепереха, а бонбонът, навярно полуразтопявал се в чекмеджето във всеки слънчев ден, не излизаше от подложката си. Той я натисна отдолу, освободи бонбона и го взе в пръстите си, изцапани с шоколад. Преди да го изяде видя как Агентът припряно погледна часовника си и извика въодушевено:

– Излизат първите резултати! Сега ще видим колко сме хванали – може дори да сте влезли в парламента. Тогава обещавам каквото изкарате там да остане за вас!

Извади от друго чекмедже дистанционно и включи широкия телевизор в ъгъла. Във вечерния сумрак на стаята екранът светна с движещи се картини и разни числа. Двамата мъже ги разгледаха, първо невиждайки, докато очите им различиха цифрите, а ушите им разбраха за какво говореха репортерите. Агентът се облегна дълбоко назад в стола си с отворена уста, в която още прозираше шоколадът. Господин Константинов стана и се прегърби над телевизора с недоумяващо изражение. Движението му беше спечелило.

И. Л., 29-ти декември 2021, Беклемето